Als je het werk van de Groesbeek Airborne Vrienden een warm hart toedraagt, kun je dit vanaf nu uiten door ‘Vriend van de Vrienden’ te worden. Daarmee doneer je jaarlijks een bedrag van € 10,00 en maak je onze activiteiten mede mogelijk. Het werk van de Groesbeek Airborne Vrienden is allemaal ‘liefdewerk oud papier’ en zo’n bijdrage helpt ons bij het realiseren van ons doel: het tastbaar en leefbaar houden van de lokale (wereld)geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog.

Als je nu ‘Vriend van de Vrienden’ wordt, krijg je als dank de nieuwe Market Garden vlag cadeau.

Je wordt ‘Vriend van de Vrienden’ door het formulier op onze website in te vullen. Hiermee geef je de Groesbeek Airborne Vrienden een machtiging om jaarlijks het bedrag af te laten schrijven. Je wordt voorafgaand aan een afboeking door ons geïnformeerd over het moment van afschrijving.