De Stichting Groesbeek Airborne Vrienden is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij over onze ontvangen schenkingen geen belasting hoeven te betalen. Zo kunnen we donaties volledig gebruiken voor onze beoogde doelen.

Ook als schenker kun je profiteren van belastingvoordeel. Dit geldt zowel voor losse als periodieke giften. Donateurs mogen hun giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Registratiegegevens
Kamer van Koophandel (Kvk) nummer: 53578112
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 850934229

Relevante documenten
Beleidsplan 2021 – 2024