Aanleiding voor het ontstaan van de stichting is het bezoek in 1969 van een honderdtal oud-strijders van de 82e Amerikaanse Luchtlandingsdivisie aan Groesbeek om te herdenken dat ze daar 25 jaar geleden waren afgesprongen. Om de ontvangst, het verblijf en programma goed te laten verlopen werd in 1969 overgegaan tot de oprichting van het ‘17 September Comité’.

Dit comité bestond uit leden van de naoorlogse ‘Gemeenschap Oud-Illegale werkers, Kring Groesbeek’ en sympathisanten. Men ging onder meer over tot een inzamelingsactie waarmee het Airborne Monument bij verpleeghuis de Meent bekostigt werd. Na deze geslaagde ontvangst ging het comité een wat sluimerend bestaan leiden.

Enkele jaren later ontstond een hernieuwde interesse voor de plaatselijke oorlogsgeschiedenis: in 1976 verscheen het boek ‘Dagboek van pastoor Hoek’. Dit boek was geschreven door pastoor Thuring van de parochie Breedeweg. Het boek is gebaseerd op de aantekeningen van pastoor Hoek – Thurings voorganger – en bevat een verslag van de lokale gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren. Een jaar later vonden er festiviteiten plaats rond de onthulling van een plaquette ter herinnering aan de omgekomen bemanning van een Halifax bommenwerper. De grote vliegshow die onderdeel van was, trok duizenden toeschouwers.

Deze aandacht voor gebeurtenissen in de oorlog resulteerde in de eerste vergadering van de nieuw benoemde organisatie Airborne Vrienden Groesbeek – Rijk van Nijmegen in januari 1978. In 2011 werd de naam veranderd in Stichting Groesbeek Airborne Vrienden.

In het midden Pastor Thuring (met sigaar) en links achter hem James Gavin tijdens de luchtshow op Klein Amerika, Groesbeek (1982)

Pastor Gerard Thuring (1932-2012)
In de geschiedenis van de Groesbeek Airborne Vrienden neemt Pastor Thuring een centrale plek in. Pastor Thuring stond aan de wieg van de Groesbeek Airborne Vrienden en is jarenlang een belangrijke drijvende kracht geweest achter talloze herdenkingen, publicaties en monumenten. Zijn interesse in de oorlogsgeschiedenis vond zijn oorsprong in de dagboekaantekeningen van zijn voorganger, Pastor Hoek. Zijn inzet en onderzoek resulteerde in vele goede contacten met veteranen. Ook was hij een van de oprichters van het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek (tegenwoordig het Vrijheidsmuseum). In 1995 ontving hij voor al zijn inspanningen de Outstanding Civilian Service Medal, een hoge Amerikaanse militaire onderscheiding die aan een burger kan worden gegeven. Als dank voor zijn voorzittersrol van de Groesbeek Airborne Vrienden werd hij in 2011 benoemd tot erevoorzitter.