Aanleiding voor het ontstaan van de stichting is het bezoek in 1969 van een honderdtal oud-strijders van de 82e Amerikaanse Luchtlandingsdivisie aan Groesbeek om te herdenken dat ze daar 25 jaar geleden waren afgesprongen. Om de ontvangst, het verblijf en programma goed te laten verlopen werd in 1969 overgegaan tot de oprichting van het ‘17 September Comité’.

Dit comité bestond uit leden van de naoorlogse ‘Gemeenschap Oud-Illegale werkers, Kring Groesbeek’ en sympathisanten. Men ging onder meer over tot een inzamelingsactie waarmee het Airborne Monument bij verpleeghuis de Meent bekostigt werd. Na deze geslaagde ontvangst ging het comité een wat sluimerend bestaan leiden.

Enkele jaren later ontstond een hernieuwde interesse voor de plaatselijke oorlogsgeschiedenis: in 1976 verscheen het boek ‘Dagboek van pastoor Hoek’. Dit boek was geschreven door pastoor Thuring van de parochie Breedeweg. Het boek is gebaseerd op de aantekeningen van pastoor Hoek – Thurings voorganger – en bevat een verslag van de lokale gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren. Een jaar later vonden er festiviteiten plaats rond de onthulling van een plaque ter herinnering aan de omgekomen bemanning van een Halifax bommenwerper. De grote vliegshow die onderdeel van was, trok duizenden toeschouwers.

In januari 1978 resulteerde hernieuwde interesse in de eerste vergadering plaats van de nieuw benoemde organisatie Airborne Vrienden Groesbeek – Rijk van Nijmegen. In 2011 werd de naam veranderd in Stichting Groesbeek Airborne Vrienden.