Voor de realisatie van ons doel werken we samen met diverse partijen, vaak op structurele basis. Wij zijn daarnaast vele individuen en organisaties dankbaar voor hun vaak belangeloze ondersteuning bij onze activiteiten. Van de gemeente Berg en Dal wordt jaarlijks een subsidiebedrag ontvangen. Zonder hen en de Euregio Rijn-Waal is het vrijwel onmogelijk grootschalige projecten te realiseren. De familie Thuring zijn we zeer erkentelijk voor hun ondersteuning. Verder zijn er nog velen die ons al jaren een helpende hand bieden.

Financieel steunen
Draag jij ons een warm hart toe en wil je ons financieel steunen met een donatie? Dit waarderen wij enorm! Groot of klein, elke bijdrage helpt ons bij de realisatie van ons doel. Giften zijn welkom op het rekeningnummer ten name van Stichting Groesbeek Airborne Vrienden. De Stichting Groesbeek Airborne Vrienden heeft een ANBI-status.